Д-р Тодор Димитров

Доктор Тодор Димитров завършва медицина през 1997г., в МУ-София.

През 2005 г. придобива специалност АГ, а през 2016 г. защитава докторска степен. Работи като главен асистент към МУ-Плевен, а след завършването си продължава работния си стаж в Общинска болница гр. Ямбол до 1998 г. Между 1999 г. и 2009 г. е във II СБАЛАГ  „Шейново“, където придобива специалността си по Акушерство и гинекология. Там натрупва и солиден опит в областта на гинекологичната и онкогинекологична хирургия. От 2009 г. до 2017 г. д-р Димитров продължава професионалния си път в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Там започва и обучението му с роботизирана хирургия с робот Да Винчи. От тогава е натрупал 8 годишен опит с най-прецизната хирургична техника в гинекологията. От 2017 г. насам д-р Димитров е част от екипа на отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова и хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Д-р Димитров е автор на множество публикации в научни издания и има над 50 участия в български и международни конгреси. Член е на многобройни български и чуждестранни асоциации, засягащи акушерство и гинекологичната хирургия, онкологичната и минимално инвазивната хирургия.