Д-р Лъчезар Танчев

Д-р Танчев завършва медицина през 2006 г. в МУ-София. През 2011 г. придобива специалност Акушерство и гинекология в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Докторската си степен защитава през 2012 г. 

От 2007 до 2017 г. рaботи в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в  гр. Плевен като акушер-гинеколог. До 2008 г. е асистент, а от 2009 г. -главен асистент в МУ – гр. Плевен. През 2016 г. е назначен като началник на отделение по Онкогинекология. 

Обучението му за работа с робот Да Винчи започва през 2010 г. в Страсбург, Франция. Завършил е курсове по диагностична лапароскопия в гинекологията, колполскопия, лапароскопия в гинекологията, диагностична офис хистеркоскопия и практически курс по оперативна урогинекология в Дрезден, Германия.

През 2017 г. д-р Танчев се присъединява към екипа на отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Д-р Танчев е автор на многобройни медицински публикации и доклади в страната и чужбина. Членува в български и чуждестранни асоциации, засягащи специалността му.